Protokoll från bildandet av Göteborgs Målarefackförbund 1882

 

Åter historik