PRESENTATIONadmin
Göteborgs äldsta måleriföretag drivs av: Sören Olesen, Juha Riihinen, Fredrik Andersson och Fredrik Berlin.
Alla har en gedigen bakgrund inom måleriyrket och delar ambitionen att Rusch skall fortsätta att vara ett av de ledande företagen i Göteborgsregionen även efter att man firat sitt 150 års jubileum år 2012. Sett i ett historiskt perspektiv är 150 år ingen lång tid. Produktmässigt däremot händer det mycket på bara 20 år.
Därför är vår avsikt att vårda traditionerna och samtidigt kontinuerligt förnya oss. Västsverige är vår hemmamarknad –närkontakt vår ambition. Sammanlagt är vi ett 20-tal anställda som med våra 10-tal servicebilar ”ruschar” omkring i hela vårt arbetsfält dagarna i ända. Vi är ”heldatoriserade” med normtidskalkyl och debiteringssystem. Det innebär att vi kan ge snabba och korrekta offerter, göra budgetuppföljningar snabbt och effektivt, men vi släpper aldrig närkontakten med våra kunder. Kombinationen tradition och modern teknologi borgar för kontinuitet och kvalitet.
Vi delar in våra arbetsområden i Service-, Byggnads- & Dekorativt måleri, som är tre av våra ben. Det fjärde och starkaste benet är: ”Teknisk kompetens, rörlighet och hög servicegrad”
Servicemåleriet sysslar huvudsakligen med försäkringsskador, små som stora. Vi anlitas av försäkring- och skaderegleringsföretag: där hela spektrat av renovering och reparationsarbeten efterfrågas.
Byggnadsmåleriet är också en stor och viktig del av vår verksamhet. Nybyggnadsmålning, renovering, om- och tillbyggnadsmålning, målning av snickerier, inomhusmålning och utomhusmålning. allt gör vi med noggrannhet och omsorg. Både privata kunder, företag, institutioner och entreprenörer anlitar oss. Vi täcker hela fältet från små eller medelstora uppdrag, till stora uppdrag. Vi åtar oss att fungera som underentreprenör, generalentreprenör eller totalentreprenör. Valet ligger hos våra kunder.
Dekorativt måleri ägnar sig åt verksamma antikvariska renoveringar. Företag och förvaltare med vanliga eller K-märkta fastighetsbestånd kommer till oss när de behöver samarbetspartners inom målerisektorn som har teknisk kompetens och kapacitet och förmåga att utföra såväl små som stora projekt inom satta ekonomiska ramar. Privatkunder anlitar också i hög grad vårt dekorativa måleri. De vet att vi håller vad vi lovar, är kostnadseffektiva och levererar kvalitet.
Teknisk kompetens, hög kunskapsnivå och ansvarstagande genomsyrar alla våra tjänster. Vi har stor erfarenhet av komplexa projekt och en Ruschare lämnar aldrig ett arbete utan att själv känna sig nöjd med resultatet. Först då vet vi att Du och Dina vänner, både företagare och privatkunder samt deras barn och barnbarn kommer att anlita oss – precis som deras föräldrar i generationer tillbaka har anlitat oss.