HISTORIKadmin
Christian Peter Cronwall, som var född 1770, begärde 1801 att bli antagen till borgare och målaremästare i Helsingör.
Sistnämnda år föddes i nämnda stad Christian Fredrik Rusch. Han vann burskap som målaremästare i sin födelsestad och gifte sig med en av
förutnämnde Cronwalls döttrar. Makarna hade tvenne söner, som båda ägnade sig åt måleriyrket, Carl Wilhelm, som fortsatte faderns rörelse, och Peter Christian som utflyttade till Göteborg. Carl Wilhelms son Frits blev också målaremästare i Helsingör.
Efter att ha haft ett par olika anställningar i Göteborg, dels hos målaremästare Th. Spångberg, dels hos änkan efter avlidne målaremästaren Gewalt, vann Peter Christian Rusch burskap som målaremästare i Göteborg den 1 mars 1862. Det var alltså en man av gammal målarsläkt som samma dag kunde annonsera i en göteborgstidning:
“Undertecknad, som i 3:ne år förestått
Enkefru C. M. Gewalts Målareverkstad
och nu vunnit burskap som Målaremästare
här i staden tager sig härmed friheten
att rekommendera sig till utförande af
allt hvad till yrket hörer, såväl gröfre
som finare arbeten, såsom Byggnadsarbeten,
alla sorters Skyltmålning, Lackering m.m.
Göteborg den 1. Mars 1862
  1. Chr. Rusch”

I synnerhet i början av sin verksamhet som egen företagare hade han en hel del svårigheter att brottas med, men genom flit och sparsamhet bragtes firman framåt
Rusch gifte sig med dotter till ovannämde målaremästare Gewalt. Deras son Charles upptogs till delägare i firman 1888 och namnet ändrades i samband därmed till P. Chr. Rusch & Son. Efter gamle Ruschs död 1896 leddes firman av sonen till dennes död 1931. Rörelsen har sedan gått under namnet P. Chr. Rusch & Son Eftr.
1993 övertogs firman av Patrik Andersson från Gert Möller. 1995 bildades bolaget om från enskild firma till aktiebolag, två nya delägare tillkom förutom Patrik, Bengt Andén och Jörgen Bergqvist.
Chr. Rusch tog aktiv del i bildandet av Göteborgs Målarefackförening 1882, numera Göteborgs Målaremästareförening och blev då dess förste ordförande.
Bland utmärkelser som kommit firman till del kan nämnas”Medaille af 1:ste, Klasse” Vid den Nordiske Industri- og kundstudstilling i Köpenhamn 1872. I förteckningen över de prisbelönta utställarna nämndes under Sverige, Klass 5: “Rusch, P. Chr. Malermester, Göteborg, for magfultdt og smukt med Radering i Guld dekorerede Gjenstande”. I Wien erhöll firman hedersdiplom 1873. Under årens lopp har många lärlingar utbildats i den ruschska firman.
Hugo Petschler, som också var god vän med Charles, startade sedan tillsammans med en bror målerifirman Bröderna Petschler i Göteborg.
Carl Emil Bratt var nära 25 år anställd i firman. Han startade sedan tillsammans med Anton Melin firman Melin & Bratt. Även Melin hade en tid arbetat hos Rusch & Son.
Emanuel Nithander kom som 15-åring till verkstaden och efter anställningar hos olika olika mästare blev han sig egen 1913.
Även Evert Taube arbetade i sin ungdom en kort tid hos Rusch & Son Han hade då bland annat arbetat på Stora Teaterns vind, varifrån han vid ett tillfälle var nära att ramla ner i salongen.
En trotjänare var verkmästaren Henry Ström som ägnade praktiskt taget hela sitt liv åt firman, dit han kom redan som 14-åring. Han erhöll då fyra kronor i veckan för elva timmars arbetsdag, från kl. 6 på
morgonen till 7 på kvällen med två timmars middagsrast. Men redan året därpå, vilket tordes ha varit 1886, blev lönen högre och arbetstiden en timme kortare. Ännu som 80-åring arbetade han för firman. men nu i hemmet, han hade svårt att förflytta sig.
En annan gammal trotjänare var Torsten Eliasson, som arbetade i firman i 55 år, han dog 1971, 94 år gammal. Och många fler trogna arbetare fanns som varit i firmans tjänst i decennier.

I modern tid har Rusch måleri förvaltat sitt arv så som ett ledande måleriföretag. Rusch måleri har erhållit en rad priser, utmärkelser och hedersuppdrag. Här följer i kronologisk ordning:
Medaille af 1ste klasse Köpenhamn 1872
Weltausstellung in Wien 1873
Industri och husslöjd i Uddevalla – 1:a pris 1874
Bästa Färgmiljö – Dubbla förstapris 1995
Bästa Färgmiljö 1997 – Hedersomnämnande
Byggnadsvårdspris – 1999
Bästa Färgmiljö – Hedersomnämnande 1999
Gesällprovsgranskare 2000 – 2007 genom Bengt Andén
Ordförande Göteborgsmålarmästare 2000 – 2007 genom Patrik Andersson
Bästa Färgmiljö – Hedersomnämnande 2001
Nordiska mästerskapet i måleri – Reykjavik 2001 genom Emil Hansson
Årets gesäll – 2002 genom Emil Hansson
Dagens industri Gasellföretag 2003

Svenska Yrkeslandslaget – Tränare 2004 – 2013 genom Patrik Andersson
World Skills Expert – Helsingfors 2005  genom Patrik Andersson
Årets målare 2005 genom Magnus Lundin
Målarmästarnas Sverigestyrelse 2005 – genom Jörgen Bergqvist
Årets målare 2006 – andra plats genom Erik Robertsson
World Skills Expert 2007 – Japan genom Patrik Andersson
Ordförande Målarmästarna Västra Sverige 2007 – genom Patrik Andersson
DC Experts Euro Skills 2008 – Rotterdam, Holland genom Patrik Andersson
DC Experts World Skills 2009 – Calgary, Canada genom Patrik Andersson
DC Experts Euro Skills 2010 – Lissabon, Portugal genom Patrik Andersson
DC Experts World Skills 2011 – London, England genom Patrik Andersson
Förhandlingsordförande Målarmästarna Sverige 2012 – 2013 genom Jörgen Bergqvist
Chief Expert World Skills 2014 – Leipzig, Tyskland genom Patrik Andersson
Ordförande Målariföretagarna Sverige 2013 – genom Jörgen Bergqvist
Shop Master Euro Skills 2016 – Göteborg, Sverige genom Patrik Andersson
Styrelsen Svenskt näringsliv 2016 – genom Jörgen Bergqvist