AFFÄRSIDÉadmin
Vår affärsidé är att bedriva måleri jämte all förenlig verksamhet till bästa möjliga service och högsta kvalitet relaterat till prisnivån. Chr. Rusch & Son AB har stora krav på såväl anställda som ägare. Alla som företräder företaget i den dagliga verksamheten skall vara väl insatta i företagets policy samt dom rutiner som används i företaget. Vi lägger stor vikt vid att personalen skall trivas och känna ansvar för dom arbetsuppgifter som företaget utför för våra beställare. Vi lägger också stor vikt för att förebygga och minimera alla risker på både arbetsmiljö och yttre miljö.
Vi kräver att alla omgående skall rapportera samt gemensamt lösa alla eventuella problem som kan uppkomma i vår dagliga verksamhet.