Certifiering

P. Chr. Rusch & Son AB med verksamhet i Göteborg har genomgått certifieringsgranskning av Scandinavian Business Certification AB.